Privatumo politika

Siekdami įrodyti savo nuostatą ginti klientų privatumą, viešai atskleidžiame "Juvelyrikainternetu.lt" portale naudojamus informacijos rinkimo ir platinimo metodus.

"Juvelyrikainternetu.lt" portalo registracijos formoje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, pvz.: nurodyti vardą, elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį. Lankytojo asmeniniai duomenys yra reikalingi norint suteikti teisę vartotojui naudotis portale teikiamomis paslaugomis, o taip pat, esant būtinybei, susisiekti su pačiu vartotoju.

"Juvelyrikainternetu.lt" portale yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

"Juvelyrikainternetu.lt" portale Jūs rasite viešųjų diskusijų formų ir kitų panašaus pobūdžio viešo komunikavimo priemonių. Įspėjame: bet kokia šiose srityse patalpinta informacija tampa vieša ir laisvai prieinama visiems lankytojams, todėl, atskleidžiant savo asmeninius duomenis, reikia būti atsargiems.

Apie "Juvelyrikainternetu.lt" portalo vartotojus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, nusikalstamų veiksmų, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

Mums Jūsų duomenų reikia tik tiek ir tik tam, kad galėtume kokybiškai Jus aptarnauti ir įvykdyti Jūsų užsakymą. Daugiau niekam Jūsų duomenys mums nereikalingi.

 

Juvelyrikainternetu.lt administracija